Vrati se na vrh

SLIDER
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. GODINU
SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 114. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH
SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 114. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH
previous arrow
next arrow

Zahtjevi i prijave

Instrukcije i pitanja

Pogledati naredbu o uplatnom računu za uplatu administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (‘Službeni glasnik BiH’ broj 44/06), Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, broj 28/20) i Odluku o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (‘Službeni glasnik BiH’ broj 30/06, 18/11 i 75/18)

Ako imate neke nejasnoće pogledajte našu listu najčešće postavljenih pitanja.

 

Korisni linkovi